logoDe kus | Le baiser | The kiss


2020
over | AboutOver | About

Van de intimiteit en de ultieme schoonheid.

Het project Le baiser onderzoekt hoe wij elkaar kussen. Hoe ziet de chemie en de klik tussen twee lichamen er uit?. Er zijn zoveel verschillende zoenen, van zachtjes de lippen tegen elkaar of juist een gretig ‘happen’. In deze serie foto’s onderzoek ik dit fenomeen bij jonge en bij oude stellen, bij mensen van verschillend of gelijk geslacht.

About intimacy and ultimate beauty.

The Le baiser project investigates how we kiss each other. What does the chemistry and the click between two bodies look like? There are so many different kisses, from lips that gently touch each other to an eager "bite". In this series of photos I investigate this phenomenon with young and old couples and with couples of different or equal gender.

© 2020 Een polyphone kroniek | A polyphonic chronicle