logo
Het marathon project | The marathon project


Amsterdam


Amsterdam
  deel 2 van het marathonproject | part 2 of the marathonproject

5/42

marathon amsterdam09

marathon amsterdam01

marathon amsterdam01

marathon amsterdam01

marathon amsterdam01


New York


New York
 deel 1 van het marathonproject | part 1 of the marathonproject

5/42

marathon newyork19

marathon newyork05

marathon newyork16

marathon newyork33

marathon newyork36

Over | About


Het marathon project bestaat uit drie delen.

Deel 1, New York, is afgerond. Deel 2, Amsterdam is zo goed als klaar en deel 3, de originele marathon in Griekenland, staat gepland voor 2018. In deze serie onderzoek ik de mythische route van de marathon. Elke serie bestaat uit 42 foto's. Niet de snelheid van de lopers maar het langzame tempo van de onderzoekende camera is leidend.The marathon project consists of three parts.

Part 1, New York, has been completed. Part 2, Amsterdam is as good as finished and part 3, the original marathon in Greece, is scheduled for 2018. In this series I investigate the mythical route of the marathon. Each series consists of 42 photo's. Not the speed of the runners, but the slow pace of an investigative camera is leading.
© 2020 Een polyphone kroniek | A polyphonic chronicle