EDITIONS 5 X 5
 Edities, 5 foto's in een oplage van 5 | Editions, 5 photos in an edition of 5


Foto's zijn opgeplakt op zuurvrij karton. Gesigneerd en genummerd. Prijs per editie is € 90,-

Photos are mounted on acid-free cardboard. Signed and numberd. Price per edition is € 90,-


AUTOBAHN 2018


GOODMORNIG 2018


Checkpoint Alpha 2018


Mirroir 2018


Maandagnacht