Contrapunt


kop nieuwsbrief01De expositiecycles "Contrapunt" is gestart in 2019 met drie exposities en wordt in 2020 vervolgd met een nieuwe reeks van 6tentoonstellingen.
De titel verwijst naar een begrip uit de muziek en betekent meerstemmig of tegenstem.
In een contrapunt vormen de stemmen samen een harmonisch geheel. Los van elkaar blijven ze zelfstandige krachtige melodieën.
De idee achter deze serie exposities is dat twee kunstenaars samen een meerstemmige tentoonstelling maken waarbij de som der delen uitstijgt boven de individuele stem.

De exposities duren één weekend en worden gehouden in KW4 - gang voor hedendaagse kunst - de expositieruimte van het ateliercomplex aan het koewegje 4 te Zwolle.
Wil je uitnodigingen ontvangen voor de exposities schrijf je dan in op de mailinglijst dan ontvang je vanzelf een uitnodiging.

De contrapunt expositiereeks wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Ateliers Zwolle

 

 

Door de coronapandemie is het programma van 2020 niet door gegaan. Nu exposeren weer mogelijk is zijn in september tot en met november drie contrapunten te zien.
27 en 28 november Contrapunt VI . Gijs Dragt en Yoke van der Flier.


CONTRAPUNT V

 

Derko Laan & Matteo Santacatterina

30 en 31 oktober 2021

contrapunt v03 facebook

In dit contrapunt twee schilders die elkaar bevragen.

“De maker verstopt zich achter zijn werk, de maker verdwijnt, lost op in het potje met de kwast.
Met de terpentinewalm het raam uit. De geest zit niet meer op zolder, en het vuige lijf niet meer op de voorgrond. Het verhaal wordt niet meer verteld.
Er zijn beelden, telkens nieuwe, een oneindige stroom antwoorden op de vraag wat nu een goed schilderij maakt.
Een onzinnig vraag, vanzelfsprekend, maar verf kruipt waar het niet gaan kan, om telkens om die verzonnen kern een web te spinnen.
De pogingen staken hun grootspraak, het worden eenvoudige offers op een gedroomd altaar.”

Derko Laan

Zie ook: www.derkolaan.wordpress.com CONTRAPUNT IV


Mariska Boekhorst & Ben Vulkers
25 en 26 september 2021

contrapunt04
Ben Vulkers exposeert een serie foto’s van lokale ijsbanen waar de kassa
en koek-en-zopietent zojuist zijn gesloten omdat het seizoen voorbij is. De
dooi is ingetreden. In het niemandsland tussen winter en lente verstomt het
gekras van de ijzers en het rumoer van de schaatsers.
Mariska Boekhorst toont frottage (wrijftechniek) afdrukken van voorbije
levens. Krijt op papier of doek. Opgetild, verschoven en samengevoegd.
In stilte gemaakt op de koude vloer van een middeleeuwse kerk, in verbinding
met het aardse.
Zo verschillend als de gebruikte technieken van de kunstenaars zijn, zo
overeenkomstig is hun thema in deze tentoonstelling: vergankelijkheid..


CONTRAPUNT III


Henriette Tavenier & Bart Meinen
12 en 13 oktober 2019

contrapunt03

Bart Meinen en Henriette Tavenier tonen in contrapunt III werk onder de
noemer ‘Brushwood’. Beide schilders delen een fascinatie voor de structuur
van takken en begroeiing aan de rand van het bos. Het struweel of struikgewas,
waar de takken onder je voeten breken en het licht spaarzaam
door de boomkruinen schijnt.
Voor Bart Meinen geven de takstructuren richting en karakter aan zijn
tekenlijnen en verfstreken.
Lichtval op de bosbodem en de ondoordringbaarheid van struikgewas
vormen voor Henriette Tavenier het uitgangspunt voor organische
tekeningen en ei-tempera schilderingen.
In Contrapunt III ontmoeten het grafische en het schilderachtige elkaar.


CONTRAPUNT II


Maarten Sipma & Peter Kool
22 en 23 juni 2019

contrapunt02

Na Anne Kreiter en Michiel Knaven met contrapunt I nemen nu
Peter Kool en Maarten Sipma contrapunt I I voor hun rekening.
Beide kunstenaars nemen het begrip ruimte als uitgangspunt voor deze
expositie. Peter doet dat met tekeningen in inkt.
De tegenstem van Maartenbestaat uit analoge foto’s.
De beelden van Maarten zijn gemaakt vanuit één standpunt, waarbij het onderwerp hetzelfde blijft.
De beweging in de ruimte wordt duidelijk, door de sequentie van de serie.
Peter maakt vooral abstracte landschappen, waar veel ruimte in zit om zelf in te vullen.
De werken ontstaan in het atelier, vanuit de waarneming in de fysieke wereld.


CONTRAPUNT I


Anne Kreiter & Michiel Knaven
25 en 26 mei 2019

contrapunt01

Anne Kreiter en Michiel Knaven starten deze serie met contrapunt I.
Beide kunstenaars werken veel met collageachtige vormen en zetten hun
collages op deze expositie naast, tegen of onder elkaar.
De beelden van Kreiter zijn opgebouwd vanuit polaroids, daarna digitaal
bewerkt en als laatste laag is blauwe balpoint gebruikt. De serie draagt de
titel “Fear”.
Knaven noemt zijn collages “Cameracollages”. Ze onstaan vrijwel elke
ochtend bij het openslaan van de krant en het lostrekken van de katernen.
Meestal onstaat het beeld dan als vanzelf, soms is een duwtje nodig.
Alles gebeurt in de camera en achteraf vinden geen bewerkingen plaats.